Naslovna » Prvenstvo Hrvatske » Propozicije natjecanja 2012
PRVENSTVO HRVATSKE EUROPEAN BEACH HANDBALL TOUR – CROATIA 2012. PROPOZICIJE NATJECANJA Ove propozicije natjecanja usvojene su na sjednici Povjerenstva za rukomet na pijesku 15. travnja 2012. godine, a stupaju na snagu danom donošenja.

Propozicije natjecanja 2012

preuzmi u PDF formatu (english excerpt)

PRVENSTVO HRVATSKE

EUROPEAN BEACH HANDBALL TOUR – CROATIA 2012.

 

PROPOZICIJE NATJECANJA

 

Članak 1.

            Organizaciju natjecanja rukometa na pijesku u Hrvatskoj provodi Hrvatski rukometni savez putem Povjerenstva za rukomet na pijesku. Organizaciju Prvenstva Hrvatske i turnira iz serije „Europski tour rukometa na pijesku Hrvatska 2012.“ (EBT CRO 2012.), kao i sva službena natjecanja, organizira i provodi Povjerenik za natjecanje imenovan od Povjerenstva HRS-a.

Članak 2.

Sva službena natjecanja u Hrvatskoj igraju se prema važećoj verziji EHF Pravila za rukomet na pijesku kao i prema Propozicijama natjecanja. Sve utakmice biti će odigrane po načelima Fair play-a, što predstavlja osnovno Pravilo u rukometu na pijesku.

Članak 3.

Europski tour rukometa na pijesku Hrvatska 2012. (EBT CRO 2012.) predstavljati će četiri (4) turnira (Čakovec, Zagreb, Umag, Poreč).

Svaki turnir EBT CRO 2012. serije zasebno će se bodovati za Prvenstvo Hrvatske prema sustavu bodovanja. Prvaci Hrvatske u ženskoj i muškoj konkurenciji za godinu 2012. biti će ekipe sa najviše osvojenih bodova sa navedenih turnira.

Članak 4.

Prijava (registracija) ekipa za Prvenstvo Hrvatske i turnire EBT CRO 2012. serije provodi se isključivo elektronskim putem (e-mail). U prijavi je potrebno navesti ime ekipe, voditelja ekipe, kontakt osobu, e-mail i telefon za kontakt, popis igrača (najviše 10 igrača po turniru) i turnire na kojima se želi nastupiti.

Otkaz sudjelovanja na turniru podnosi se elektronskim putem najkasnije 72 sata prije početka turnira za koji je ekipa prijavljena.

Sve molbe vezane uz termine odigravanja ekipe su dužne dostaviti isključivo elektronskim putem i to najkasnije 72 sata prije početka turnira.

Članak 5.

Na ime troškova natjecanja (sredstva za provedbu natjecanja, uredski pribor, i dr.) svaka od ekipa mora prije uključenja u natjecanje (turnir) uplatiti kotizaciju u iznosu od 300,00 kn (tristotine kuna),

Članak 6.

U slučaju da se ekipa prijavili na pojedini turnir a nije nastupila niti pravovremeno otkazala dolazak na turnir, na slijedećem turniru na kojem ekipa nastupa, kotizacija natjecanja iznosi duplo odnosno 600,00 kn koja se uplaćuje prije odigravanja turnira.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na Prvenstvu Hrvatske imaju svi igrači-ce koji su navedeni u ekipnoj prijavi. Natjecateljima je tijekom sezone 2012. dozvoljena promjena ekipe za svaki novi turnir. Natjecatelji unutar istoga turnira nemogu nastupiti za dvije ili više ekipa. Za svaku utakmicu na kojoj ekipa nastupi bit će ispisan zapisnik sa deset (10) igrača i dvije (2) službene osobe.

Ekipe na Prvenstvu Hrvatske u sezoni 2012. mogu prijaviti najviše 16. igrača za cijelu sezonu.

Članak 8.

Svi turniri EBT CRO 2012. serije odigravaju se po sustavu liga + kup.

Prvenstvo Hrvatske 2012. odigravati će se prema slijedećem sustavu bodovanja:

sudjelovanje na turniru – 20 bodova,

pobjeda – 2 boda,

poraz 1:2 nakon dodatnih udaraca (shootout) – 1 bod,

poraz 0:2 – 0 bodova.

 

Bodovi za plasman:    1. mjesto – 20 bodova

2. mjesto – 15 bodova

3. mjesto – 12 bodova

4. mjesto – 10 bodova

5. mjesto – 8  bodova

6. mjesto – 6  bodova

7. mjesto – 4  boda

8. mjesto – 3  boda

9. mjesto – 2 boda

10. mjesto – 1 bod.

 

Poredak na ljestvici svakog pojedinoga turnira određuje se:

1. – 4. mjesto – utakmice za plasman

5. – 8. mjesto – prema plasmanu pobjednika četvrtfinalnih pobjednika

  • od  9. mjesta pa nadalje  prema ostvarenom rezultatu.

 

Članak 9.

Sve ekipe moraju koristiti sportsku odjeću prilagođenu natjecanju koja mora biti u jedinstvenoj boji (jednoobrazna) s otisnutim brojevima. Ako obije ekipe imaju sportsku odjeću iste boje, ekipa B mora promijeniti boju sportske odjeće. Svaka ekipa mora imati svoje markere, koji su bojom različiti od osnovne boje dresova obiju ekipa.

 

Članak 10.

Organizator osigurava sve tehničke uvjete za održavanje natjecanja.

Povjerenik za natjecanje određuje sustav natjecanja sukladno broju prijava. Maksimalni broj ekipa učesnica na turniru određuje Povjerenstvo za natjecanje. Ako se za neki od turnira prijavi veći broj ekipa od maksimalnog broja ekipa koje mogu sudjelovati na tom turniru, organizirati će se kvalifikacije za ulazak u glavni dio turnira. Povjerenik za natjecanje će pri određivanju ekipa koje kroz kvalifikacije ulaze u glavni dio turnira, voditi računa o kvaliteti pojedine ekipe, njenom stažu u natjecanjima pod organizacijom HRS-a  i drugim natjecanjima.

Ekipe koje su sudjelovale u ranijim natjecanjima pod organizacijom HRS-a, imati će prednost, o čemu odlučuje Povjerenstvo za natjecanje.

 

Članak 11.

Raspored igranja utakmica određuje Povjerenik za natjecanje.

Rangiranje i ždrijeb nositelja i podnositelja za prvi turnir iz serije EBT CRO 2012. određuje se na temelju postignutih rezultata na EBT CRO 2011.,  a za sve ostale turnire prema kombinaciji prošlogodišnjih i ovogodišnjih postignutih rezultata.

Javni ždrijeb za svaki turnir održava se srijedom (prije vikenda održavanja turnira) u 10.00 sati, te se satnica i raspored natjecanja radi po izvučenim skupinama i brojevima.

U svakoj grupi može biti samo jedan nositelj i podnositelj.

Organizator zadržava pravo dodjele po jednog wild carda za nositelja i podnositelja, (ukoliko se pokaže potreba za istim).

 

Članak 12.

Svi sudionici koji dolaze na natjecanje i sudjeluju na istom u svojstvu igračica, igrača, sudaca, nadzornika suđenja, službenih osoba ekipa kao i organizatora natjecanja, moraju biti fizički i psihički sposobni i pripremljeni za isto.

Svi sudionici ovih natjecanja sudjeluju u njima dragovoljno i na vlastitu odgovornost. Sudionici nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih kuća.

Organizator nije odgovoran za moguće ozljede i povrede pri dolasku kao i u tijeku samog natjecanja zbog dragovoljnog pristanka sudionika na ove uvjete, ovjerenog potpisom izjave predstavnika ekipe.

 

Članak 13.

Za vrijeme odigravanja utakmica sudionici natjecanja (igrači, službene osobe ekipa, suci i delegati) nesmiju biti pod utjecajem alkohola. Takove osobe nemogu nastupiti na utakmici.

Suci i delegat utakmice s voditeljom natjecanja po subjektivnoj procjeni mogu pojedinom igraču ili službenoj osobi kao i cijeloj ekipi zabraniti nastup na pojedinoj utakmici ili na kompletnome turniru.

U slučaju nemilih događaja zbog igrača ili ekipe koja je nastupila pod utjecajem alkohola ekipa kao i svi članovi te ekipe mogu biti kažnjeni zabranom nastupa na slijedećim turnirima u organizaciji HRS-a ili čak zabranom nastupa na nekoliko Prvenstva.

Članak 14.

Sve utakmice se igraju 2 x 10 minuta gdje, sukladno Pravilima, svako poluvrijeme (set) predstavlja zasebnu cjelinu, a po potrebi utakmice se mogu skratiti zbog viših razloga, (opcije: 2 x 7,5 min, 1 x 10 min, a najviše na 2 x 5 min).

Neodlučan ishod u svakom pojedinom poluvremenu (setu) nije moguć, nego se mora dobiti pobjednik poluvremena (seta) po sistemu zlatnog gola.

U slučaju neodlučnog ishoda poluvremena (seta) gdje je svaka ekipa bila pobjednik po jednog poluvremena (seta), pobjednik se dobiva izvođenjem dodatnih udaraca po sistemu “igrač protiv vratara”, tzv. shootout.

Pobjednička ekipa dobiva dva (2) boda, poražena 1:2 jedan (1) bod, poražena 0:2 nula (0) bodova.

 

Članak 15.

Temeljem odredaba točaka 8.a i 8.b Propisa o prostoru za zamjenu koji su sastavni dio Pravila igre rukometa na pijesku pričuvni igrači i službene osobe (osim jedne) obvezatno kleče ili sjede u vlastitom prostoru za zamjenu. U slučaju nepridržavanja ovih odredaba suci će prvi puta upozoriti ekipu da pričuvni igrači ili službene osobe sjednu ili kleknu, a nakon toga će oduzeti loptu i kazniti igrača ili službenu osobu zbog nešportskog ponašanja.

 

Članak 16.

Redoslijed se određuje prema :

– broju osvojenih bodova,

– ishodu međusobnog susreta,

– razlici u poluvremenu (setovima),

– razlici postignutih i primljenih golova,

– većem broju postignutih golova.

 

Članak 17.

Povjerenik za natjecanje na osnovi zapisnika utakmice i izjava službenih osoba registrirati će utakmicu službenim ishodom 2:0 s rezultatima oba poluvremena od 10:0 u korist jedne od ekipa:

– ako ekipa iz neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu,

– ako ekipa odbije igrati zbog neopravdanih razloga,

– ako ekipa nastupi s igračem koji nije imao pravo nastupa za tu ekipu,

– ako ekipa preda utakmicu ili se ona ne odigra njenom krivnjom te ekipe,

– ako se zbog krivnje ekipe prekine utakmica,

– ako je ekipa pod utjecajem alkohola.

Osim gubitka utakmice službenim ishodom od 2:0, ekipi se oduizma i 1 (jedan) bod.

Kašnjenje na utakmicu nije dozvoljeno.

Ekipe se moraju striktno pridržavati rasporeda i satnice natjecanja (odgađanje početka natjecanja zbog kašnjenja ekipe nije moguće osim ako drugačije ne odluči Povjeranstvo za natjecanje).

U slučaju kršenja odredaba ovog članka utakmica se gubi bez borbe, a bodovanje se vrši sukladno Propozicijama natjecanja.

 

Članak 18.

Žalba na odigranu utakmicu podnosi se najkasnije 5 (pet) minuta po njenom završetka u pisanom obliku uz uplatu od 1.500,00 (tisućuipetsto) kuna Povjereniku za natjecanje.

Odluku o podnesenoj žalbi donosi Povjerenstvo za natjecanja u roku od 4 (četiri) sata od vremena kada je ista zaprimljena.

Žalba na nastup nekog od igrača ili igračice može se uložiti najkasnije 5 (pet) minuta prije početka utakmice.

 

Članak 19.

Utakmica se može prekinuti privremeno i trajno. Odluku o privremenom ili trajnom prekidu donose suci s delegatom utakmice a u dogovoru s voditeljem natjecanja.

 

Članak 20.

U slučaju nesuglasja po pitanju primjene Pravila igre ili dodjeljivanja bodova za postignuti pogodak, odluka sudaca je konačna i prihvaća se bez prigovora i nesportskog ponašanja.

 

Članak 21.

            Sve kazne dodijeljene u tijeku utakmice načelno vrijede samo do završetka utakmice na kojoj su dodijeljene.

Iznimka jest diskvalifikacija dodijeljena zbog nesportskog ponašanja prema sucima, nadzorniku, suigračima, igračima protivničke ekipe ili službenim osobama obje ekipe, kada Povjerenstvo za natjecanje odlučuje o konačnoj kazni.

 

Članak 22.

Igraču ili igračici za nesportsko ponašanje Povjerenstvo za natjecanje može naknadno izreći novčanu kaznu. Novčana kazna se može izreći do iznosa maksimalno peterostruke (5) kotizacije za natjecanje uz mogućnost nastavka natjecanja ili mjeru zabrane nastupanja do kraja natjecanja.

Igrača ili igračicu za nesportsko ponašanje koje je posljedica utjecaja alkohola, Povjerenstvo za natjecanje će kazniti zabranom nastupa do kraja turnira i zabranom nastupa na prvom slijedećem turniru. Isti ili ista može biti kažnjena is a više turnira zabrane nastupa.

Ekipi koja svojim nesportskim ponašanjem izazove privremeni ili trajni prekid utakmice Povjerenstvo za natjecanje može uskratiti pravo daljeg nastupanja na istom natjecanju.

Ekipi koja svojim nesportskim ponašanjem zbog utjecaja alkohola izazove trajni prekid utakmice Povjerenstvo za natjecanje će uskratiti pravo daljnjeg nastupanja na istom natjecanju kao i zabranu nastupa na slijedećim turnirima (najmanje na jednom turniru).

Povjerenstvo za natjecanje ima pravo, u težim slučajevima kršenja Pravila igre, izreći i kaznu veću od one opisane u prethodnim stavcima ovog Članka.

 

Članak 23.

Najuspješnije ekipe Prvenstva Hrvatske, tri prvoplasirane ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji na svakom pojedinom turniru EBT CRO 2012. serije, kao i najbolji pojedinci, biti će nagrađene prigodnim nagradama.

 

Članak 24.

O svemu što nije propisano ovim Propozicijama Povjerenstvo za natjecanje odlučit će u suglasju s Pravilima igre.

 

Članak 25.

Temeljne odrednice Pravila igre postavljene su na osnovi FAIR-PLAY-a i brige za zdravlje protivnika.

Molimo da uz natjecateljski duh, svaki od sudionika – igrača, igračica, vodstva ekipa i službenih osoba poštuje Pravila igre i na taj način daju svoj doprinos uspješnom razvitku rukometa na pijesku u Hrvatskoj.

Svim sudionicima natjecanja rukometa na pijesku želimo ugodan boravak, dobru zabavu i rezultatski uspjeh.

 

 

Pravo tumačenja, izmjena i dopuna Propozicija natjecanja ima Povjerenik za natjecanje kao i Povjerenstvo za rukomet na pijesku.

Ove propozicije natjecanja usvojene su na sjednici Povjerenstva za rukomet na pijesku 15. travnja 2012. godine, a stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

Povjerenstvo rukometa na pijesku

Hrvatskog rukometnog saveza

 

Propozicije Natjecanja 2012
Propozicije Natjecanja 2012
Propozicije-natjecanja-2012.pdf
273.4 KiB
386 Downloads
Detalji...

Pročitajte i ovo

Pjeskaši Detona i pjeskašice Dubrave osvajači Prvenstva Hrvatske 2019!

Pjeskaši Detono Zagreba novo-stari su prvaci Hrvatske, a pjeskašice Toyote MHC Dubrava nove su prvakinje! …